Clouds

Miljö

Tre gröna pelare

Förnybar diesel och el hela vägen

Budbee minskar miljöpåverkan på städer och bidrar till bättre luftkvalitetet genom att byta till förnybar diesel, HVO100, och el. Vi tillhandahåller mer hållbara logistiklösningar för sista milen genom att använda HVO100 och el i våra leveranser.

 

Ruttoptimering och fyllnadsgrad

Vårt AI-system, Algot, skapar automatiskt de mest effektiva rutterna för våra leveranser och varje natt förbättras algoritmen genom att beräkningarna jämförs med det faktiska utfallet. Dessutom 3D-skannar vi varje paket som går genom våra sorteringsmaskiner, vilket säkerställer maximal fyllnadsgrad i fordonen.

 

Hållbara städer

Budbee minskar miljöpåverkan på städer och bidrar till bättre luftkvalitetet genom att byta till förnybar diesel, HVO100, och el. Vi tillhandahåller mer hållbara logistiklösningar för sista milen genom att använda HVO100 och el i våra leveranser.

 

Förnybar diesel

När vi pratar om förnybar diesel hänvisar vi till HVO100. HVO100 är en hydrerad vegetabilisk olja som tillverkas av råvaror (t.ex. animaliskt fettavfall från livsmedelsindustrin, återvunnen matolja eller fiskfett från fiskeindustrin) som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. HVO100 är dessutom ett bränsle som är helt kompatibelt med de flesta dieselmotorer och infrastruktur för distribution av dieselbränsle, vilket gör det möjligt att använda fordon som tidigare gick på fossila bränslen. 

Budbee bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030

FN:s hållbarhetsmål 7, tillgänglig och förnybar energi

Mål 7.2: "Senast 2030 ska andelen förnybar energi i den globala energimixen öka väsentligt". Budbee bidrar till detta mål genom att investera i - och producera - förnybar energi via solpaneler. Vi investerar också i laddningsstationer för elfordon.

Affordable and clean energy
FN:s hållbarhetsmål 11, Hållbara städer och samhällen

Mål 11.6: "Senast 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, till exempel genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet och behandling av kommunalt och annat avfall". Budbee bidrar till detta mål genom att förbättra luftkvaliteten - något som möjliggörs av att använda förnybara diesel (HVO100) och el.

Sustainable cities and communities
FN:s hållbarhetsmål 13, klimatåtgärder

Mål 13.2: "Integrera klimatförändringsåtgärder i nationell politik, strategier och planering". Budbee bidrar till detta mål genom att använda förnybar diesel och el som bränslen i våra transporter. Dessutom mäter vi vårt årliga CO2e-avtryck och kompenserar för vår påverkan inom scope 1-3. Denna kompensation sker tillsammans med vår partner Lune.

Climate action

Vårt bidrag till en hållbar utveckling

Ett minskat CO2-avtryck är en nyckelfaktor för oss och vi arbetar aktivt för att stödja våra åkeripartners i övergången till mer hållbara bränslealternativ. Vi arbetar också aktivt med våra egna kapitalvaror och vår egen energianvändning.
Förnybar diesel och el 

Vi är stolta över att kunna säga att alla leveranser i Sverige, Finland, Belgien och Nederländerna sker med förnybar diesel (HVO100), muskelkraft eller el.

Energisjälvförsörjande terminaler

Under 2020 öppnade vi en terminal som är energisjälvförsörjande med solpaneler på taket och laddningsstationer för elfordon på parkeringen. Under 2022 får denna terminal sällskap av ytterligare fyra nya terminaler och vi har även påbörjat byggandet av ytterligare en enligt samma modell.

Ruttoptimering och fyllnadsgrad

Våra tekniska innovationer bidrar i hög grad till hållbarhet, kundnöjdhet och effektivitet.

  • Våra skräddarsydda algoritmer ser till att fordon kör den mest optimala rutten, och inte en enda onödig meter.
  • Vi 3D-skannar alla paket för att säkerställa maximal fyllnadsgrad, vilket minskar antalet onödiga rutter och bränsleförbrukningen.
  • Vår egenutvecklade förar-app vägleder förarna under rutten, till exempel genom att ge information om parkering, kommande stopp (t.ex. om det är effektivare att ta med två paket vid ett visst stopp i stället för ett) och hur fordonet ska lastas.

Behöver du hjälp?

Hitta svaret på de vanligaste frågorna.

Läs här

Budbee round logo