Clouds

Miljø

Tre grønne søjler

Bæredygtig diesel og el hele vejen

Det er afgørende for vores resultater at reducere vores CO2-aftryk i vores transport og vi arbejder aktivt på at støtte vores kurerpartnere i overgangen til mere bæredygtige brændstofmuligheder.
Vi har også energiselvstændige terminaler med solpaneler og ladestationer til elbiler.

 

Optimering af ruter og fyldningsgrad

Vores AI-system Algot finder automatisk de mest effektive ruter til vores leveringer og hver nat forbedres algoritmen konstant ved at sammenligne beregningerne med det faktiske resultat. Desuden 3D-scanner vi hver eneste pakke der går gennem vores sorteringsmaskiner, hvilket sikrer den maksimale fyldningsgrad i køretøjerne.

 

Bæredygtige byer

Budbee reducerede byernes miljøbelastning og forbedrede luftkvaliteten ved at skifte til bæredygtig diesel (HVO100) og elektriske køretøjer i større byer. Vi forsyner bybefolkningen med bæredygtig logistik. Vi implementerer rene last-mile-løsninger ved at bruge HVO100 og elbiler.

 

Bæredygtig diesel 

Når vi taler om bæredygtig diesel, henviser vi til HVO100.
HVO100 er en hydrogeneret vegetabilsk olie fremstillet af råmaterialer (f.eks., animalsk fedt fra fødevareindustrien, genbrugsfedt fra madlavning eller fiskefedt fra fiskeindustrien )som ikke frigiver ny kuldioxid til atmosfæren.
Desuden er HVO100 et brændstof, der er fuldt ud kompatibelt med de fleste dieselmotorer og infrastrukturer til distribution af dieselbrændstof, hvilket gør det muligt at anvende køretøjer, der tidligere har kørt på fossile brændstoffer. 

Budbee bidrager til adskillige af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mod 2030

FNs Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Mål 7.2: "Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt".
Budbee bidrager til dette mål ved at investere i - og producere vedvarende energi med vores solpaneler.
Vi investerer også i ladestationer til elbiler.

Affordable and clean energy
FNs Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11.6: "Inden 2030 skal byernes negative miljøpåvirkning pr. person reduceres, f.eks., ved at være særlig opmærksom på luftkvalitet og behandling af kommunalt og andet affald".
Budbee bidrager til dette mål ved at mindske byernes miljøpåvirkning og forbedre luftkvaliteten ved at anvende bæredygtig diesel (HVO100) og el.

Sustainable cities and communities
FNs Verdensmål 13 - Klimaindsats

Mål 13.2: "Integrere klimaændringsforanstaltninger i nationale politikker, strategier og planlægning."
Budbee bidrager til dette mål ved at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer ved at tilbyde fossilfrie og vedvarende brændstoffer. Derudover måler vi vores årlige CO2-fodaftryk og kompenserer for vores påvirkning på områderne 1-3. Denne kompensation sker sammen med vores partner, Lune.

Climate action

Kernebidrag til bæredygtighed

Det er afgørende for vores resultater at reducere vores CO2-aftryk og vi arbejder aktivt på at støtte vores kurerpartnere i at overgå til mere bæredygtige brændstofsalternativer. Vi arbejder også aktivt med vores egne materielle aktiver og energifordbrug.
Bæredygtig diesel og el

Vi er stolte af at kunne sige,at alle leveringer i Sverige, Finland, Belgien, Holland og Danmark udelukkende sker ved hjælp af fossilfrie og vedvarende brændstoffer. Disse leveringer foretages ved hjælp af menneskelig muskelkraft, bæredygtig diesel (HVO100) og el.

Energi-selvforsynende terminaler

I 2020 åbnede vi en selvforsynende terminal med solpaneler og opladningsstationer til elbiler. I 2022 tilføjes yderligere fire nye steder, og vi har yderligere indledt opførelsen af endnu et sted.

Ruteoptimering og fyldningsgrad

Vores teknologiske innovationer bidrager væsentligt til vores bæredygtighed, kundetilfredshed og effektivitet.

  • Vores skræddersyede algoritmer sikrer, at vi kører den mest optimale rute og ikke en eneste unødvendig meter.
  • Vi 3D-scanner alle pakker for at sikre en maksimal fyldningsgrad, hvilket reducerer antallet af unødvendige ruter og brændstofforbrug.
  • Vores internt udviklede app guider chaufførerne, f.eks. ved at give dem oplysninger om ruter, parkering, kommende stop (f.eks. om det er mere effektivt at bringe to pakker til et givent stop i stedet for én) og om hvordan køretøjet skal lastes.

Brug for hjælp?

Find svar på de oftest stillede spørgsmål.

Læs mere her

Budbee round logo