Clouds

Ympäristö

Ympäristövastuun kolme pilaria

Loppuun asti uusiutuvalla dieselillä ja sähköllä

Kuljetustemme hiilijalanjäljen pienentäminen on toimintamme avain, ja teemme aktiivisesti työtä tukeaksemme kuljetuskumppaneidemme siirtymistä kestävämpiin polttoainevaihtoehtoihin. Meillä on myös energiaomavaraiset, aurinkokennoilla varustetut lajittelukeskukset, joista löytyy sähköautojen latauspisteet.  

 

Reittien ja kuljetusten optimointi

Tekoälyjärjestelmämme Algot laskee automaattisesti parhaimmat reitit kuljetuksillemme, ja algoritmia kehitetään joka päivän päätteeksi vertaamalla sen laskelmia lopputulokseen. Lisäksi 3D-skannaamme kaikki lajittelukoneen läpi menevät paketit varmistaen täten kulkuneuvojen maksimaalisen täyttöasteen.

 

Kestävät kaupungit

Budbee vähensi kaupunkien ympäristövaikutuksia ja paransi ilmanlaatua siirtymällä käyttämään uusiutuvaa HVO100-dieseliä ja sähkökulkuneuvoja suuremmissa kaupungeissa. Tarjoamme kaupunkilaisille kestävää logistiikkaa ja teemme viimeisen mailin ratkaisuista vihreämpiä käyttämällä HVO100-dieseliä ja sähköautoja.

 

Uusiutuva diesel

Uusiutuvasta dieselistä puhuessamme tarkoitamme HVO100-dieseliä. HVO100 on hydrattua kasvisöljyä, jonka raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi ruokateollisuudesta ylijäävää eläinrasvaa, kierrätettyä keittoöljyä tai kalateollisuudesta ylijäävää kalanrasvaa. Nämä raaka-aineet eivät synnytä uusia hiilipäästöjä ilmakehään. Lisäksi HVO100 soveltuu useimmille dieselmoottoreille sekä diesel-polttoaineen pumppausinfrastruktuurille, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää fossiilipolttoaineille suunnitelluissa kulkuvälineissä.   

Budbee tekee töitä edistääkseen useita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n Kestävän kehityksen tavoite numero 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Tavoite 7.2: "Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä." Budbee edistää tätä tavoitetta investoimalla ja tuottamalla uusiutuvaa energiaa aurinkopaneelien avulla. Panostamme myös sähkökulkuvälineiden latauspisteisiin.

Affordable and clean energy
YK:n Kestävän kehityksen tavoite numero 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 11.6: "Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn." Budbee edistää tätä tavoitetta vähentämällä kaupunkien ilmastovaikutuksia ja parantaa ilmanlaatua käyttämällä uusiutuvaa dieseliä (HVO100) sekä sähkökulkuneuvoja.

Sustainable cities and communities
YK:n Kestävän kehityksen tavoite numero 13: Ilmastotekoja

Tavoite 13.2: "Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun." Budbee edistää tätä tavoitetta ja taistelee ilmastonmuutosta vastaan käyttämällä uusiutuvaa dieseliä (HVO100) sekä sähkökulkuneuvoja. Mittaamme myös vuosittaisen hiilijalanjälkemme ja kompensoimme ilmastovaikutuksemme suhteessa 1-3. Kompensaatio toteutetaan yhteistyössä kumppanimme Lunen kanssa.

Climate action

Panoksemme kestävään kehitykseen

Hiilijalanjälkemme pienentäminen on toimintamme ytimessä. Teemme aktiivisesti työtä tukeaksemme kuljetuskumppaneidemme siirtymistä kestävämpiin polttoainevaihtoehtoihin. Teemme myös aktiivisesti työtä kehittääksemme sitä miten itse käytämme hyödykkeitä ja energiaa.
Uusiutuva diesel ja sähkö

Voimme ylpeänä sanoa, että kaikki kuljetukset Ruotsissa, Suomessa, Belgiassa ja Alankomaissa toteutetaan käyttämällä joko uusiutuvaa dieseliä tai sähköä. Kuljetuksissa käytetään sähköä, ihmisvoimaa ja HVO100-dieseliä.

Energiaomavaraiset logistiikkakeskukset

Vuonna 2020 avasimme aurinkopaneeleilla ja sähköajoneuvojen latauspisteillä varustetun, energiaomavaraisen logistiikkakeskuksen. Vuoteen 2022 mennessä olemme kasvattaneet keskusten määrää neljällä, ja seuraavan rakennustyöt on jo aloitettu.

Reittien optimointi ja kuljetusten täyttöaste

Teknologiset innovaatiomme edistävät merkittävästi toimintamme kestävyyttä, asiakastyytyväisyyttä sekä tehokkuutta.

  • Itse kehittämämme algoritmin ansiosta ajoneuvomme ajavat optimaalisimman reitin ilman yhtäkään ylimääräistä metriä.
  • 3D-skannaamme kaikki paketit varmistaaksemme kuljetusten maksimaalisen täyttöasteen, mikä vähentää tarpeettomien ajokertojen määrää ja polttoaineen kulutusta.
  • Oma kuljettajasovelluksemme opastaa kuljettajia reitin varrella esimerkiksi antamalla tietoa pysäköinnistä, tulevista pysähdyskohteista (esim. onko tehokkaampaa tuoda kaksi pakettia tietyllä kohteella yhden sijasta) ja ajoneuvon lastaamisesta.

Tarvitsetko apua?

Löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää täältä

Budbee round logo