Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun kolme pilaria

Hyvä työ ja työolosuhteet

Budbee ei olisi olemassa ilman kaikkia niitä upeita ihmisiä, jotka työskentelevät toimistoissamme, lajittelukeskuksissamme ja kuljettajina yhteistyökumppaneillamme. Meille on tärkeää tarjota oikeudenmukaiset työolosuhteen, olit sitten töissä kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai muutaman tunnin sieltä täältä. Haluamme tarjota turvallisen ja menestyvän työympäristön sekä Budbeen työntekijöille, että yhteistyökumppaneidemme kuljettajille. Toteutamme työntekijöille suunnattuja kyselyjä säännöllisin väliajoin sekä toimistoissamme että lajittelukeskuksissamme, ja teemme tarkastuksia kuljetuskumppaneidemme toimintaan.

 

Sosiaalinen merkitys

Vuonna 2021 Budbee työllisti noin 400 henkilöä ja auttoi edistämään työpaikkojen syntymistä ja verovarojen kertymistä. Käymme myös aktiivisena osallistujana keskustelua modernista kaupungista ja siitä, miten voimme mahdollistaa käytännöllisen ja kestävän elämäntavan mahdollisimman monelle. Autamme kuluttajaa tekemään kestäviä valintoja olemalla läpinäkyviä ja rehellisiä. Me emme vain kerro; me teemme.

 

Inkluusio ja monimuotoisuus

Työ Budbeellä antaa sinulle kokemusta, josta on hyötyä koko loppuelämäsi. Tarjoamme sosiaalisen ympäristön, jossa pääset työskentelemään eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, ja monet työntekijät viihtyvät meillä pitkään.

 

Budbee tekee töitä edistääkseen useita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n Kestävän kehityksen tavoite numero 8: Ihmisarvoista työtä ja taloudellista kasvua

Budbee edistää tätä tavoitetta tarjoamalla hyvät työolosuhteet ja tietoa läpinäkyvästi sekä omille työntekijöillemme että kuljetuskumppaneillemme työskenteleville. Meillä on olemassa vaatimukset hyväksyttäville työsopimuksille ja varmistamme myös, että niitä noudatetaan.

Decent growth and economic growth
YK:n Kestävän kehityksen tavoite numero 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Budbee edistää tätä tavoitetta tekemällä esimerkiksi aktiivista työtä fossiilittomiin polttoaineisiin siirtymisen puolesta ja optimoimalla kuljetukset tarpeettoman liikenteen välttämiseksi.

Sustainable cities and communities
YK:n Kestävän kehityksen tavoite numero 12: Vastuullinen kuluttaminen

Budbee edistää tätä tavoitetta tarjoamalla paremman kulutusmallin kestävän kuljetuspalvelun muodossa. Meillä on C2C-kauppiaskumppaneita, jotka edistävät kestävämpää kuluttamista ja kiertotaloutta.

Responsible consumption and production

Hyvä työ ja työolosuhteet

Ehdot ja suositukset

Tavoitteenamme on tarjota oikeudenmukaiset työolot riippumatta siitä, työskenteletkö kokoaikaisesti, osa-aikaisesti, tai muutaman tunnin sieltä täältä. Työntekijämme työskentelevät toimistoissa ja terminaaleissa. Kuljettajat eivät ole Budbeen työntekijöitä, vaan työskentelevät kuljetusyhtiöille. Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme tehdä pitkäaikaista yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa. Teemme jatkuvaa työtä yhteistyösopimuksiemme läpikäynnin ja kehittämisen eteen, ja tarkkailemme kuljetusyhtiöidemme toimintaa jatkuvasti. Tarjoamme mahdollisuuden epäkohdista ilmoittamiseen nimettömästi, ja voimme purkaa sopimuksemme, mikäli kuljetusyhtiöt rikkovat toimintasääntöjämme tai muita tärkeitä ehtoja ja edellytyksiä.

Code of Conduct

Edellytämme seuraavia asioita kuljetusyhtiökumppaneiltamme:
 • Ajoneuvon, jossa on 4-18 kuutiometrin lastaustila
 • Kuljetusyrityksen vastuuvakuutus
 • Kaupallisen tavarankuljetuksen lupa
 • F-tax (kaupallinen tavarankuljetus)
 • Uusiutuvalla dieselillä (HVO100) tai sähköllä kulkevia ajoneuvoja tai polkupyöriä
 • Allekirjoita Budbeen Code of Conduct
Vähimmäisvaatimukset - Lähettien työolot

Kuljetuskumppanien tulee noudattaa Suomen lakeja ja asiaankuuluvia työehtosopimuksia (mukaan lukien työedut ja työsuhdeturva).

 • Työsuhdemuodot, jotka on mainittu ylempänä sekä kohdassa ”Lakisääteiset työsuhdemuodot”.
 • Suomen lakia noudattavat työajat ja tauot.
 • Budbeen Code of Conductin vaatimukset, mukaan lukien Budbeen oikeus tehdä edellä mainitun mukaisia tarkastuskäyntejä kuriirin toimintaan.
 • Whistleblower-paljastuskanava Budbeen toiminnassa mukana oleville läheteille.

 

Sakot ja rangaistukset

Budbee ei hyväksy palkan pidättämistä kokonaan tai osittain eikä muunlaisia sakkoja tai rangaistuksia omia tai kuljetuskumppaneidemme* työntekijöitä kohtaan (mukaan lukien kuljettajat) kurinpitotoimenpiteenä liittyen Budbeen kanssa tehtävään sopimukseen, ellei (i) toimi ole työehtosopimuksen mukainen ja se on paikallisen lain sallima, tai (ii) kyseessä on ylinopeussakko tai pysäköintivirhemaksu, joka pystytään osoittamaan kuljetuskumppanin työntekijään (mukaan lukien kuljettajat) liittyväksi. *katso määritelmä osiosta “Työsuhdemuodot”

Työympäristö

Meillä on Budbeella nollatoleranssi syrjintää sekä huonoja työoloja kohtaan. Kaikkien Budbeella työskentelevien tulee kokea olonsa osalliseksi ja turvalliseksi työympäristössä riippumatta henkilön sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, etnisyydestä, vammasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä.

Työsuhdemuodot

Edellytämme, että jokaiselle Budbeelle työskentelevälle tarjotaan oikeudenmukaiset, turvalliset ja hyvät työolot ja työsuhteet. Hyväksyttyjä työsuhdemuotoja ovat:

 • Perinteinen työntekijätyösuhde Hyväksytty 
 • Staffing - Hyväksytty
 • Itsenäinen ammatinharjoittaminen (“keikkatalous”) - Ei hyväksytty

Hyväksytyt työntekomuodot:

 • Vakituinen työntekijä - Kokoaikatyö
 • Vakituinen työntekijä - Osa-aikatyö
 • Määräaikainen työntekijä - Kokoaikatyö
 • Määräaikainen työntekijä - Osa-aikatyö
Yhteiskunnallinen merkitys

Budbee edistää YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta numero 8, “Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua”, huolehtimalla kestävästä talouden kasvusta ja tuottavasta työllisyydestä viidessä maassa. Työllistämällä yli 500 henkeä Budbee edistää omalta osaltaan työllisyyttä ja valtioiden verovarojen kertymistä. Tuemme myös paikallisia tavarantoimittajia erinäisillä markkinoilla – turvaten samalla, että työllisyysaste pysyy paikallisella tasolla.

Budbee edistää YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta numero 11, “Kestävät kaupungit ja yhteisöt”, alentamalla kaupunkien ympäristövaikutuksia ja parantamalla ilmanlaatua vaihtamalla uusiutuvalla HVO100-dieselillä ja sähköllä kulkeviin ajoneuvoihin. Lisäksi tarjoamme kaupunkilaisille kestäviä kuljetuspalveluja ja viimeisen mailin ratkaisuja käyttämällä HVO100-dieseliä ja sähköautoja. Osallistumme aktiivisesti modernia kaupunkia koskevaan keskusteluun ja kuinka voimme mahdollistaa käytännölliset ja kestävät elintavat niin monelle kuin mahdollista. Meidän mielestämme verkkokauppa-ala on avainasemassa tässä keskustelussa, ja kehitämme palveluitamme pitäen tämän mielessä.

Koska toimimme verkkokauppa-alalla, uskomme voivamme vaikuttaa uusia tapoja liittyen jätteiden käsittelyyn ja kiertotalouteen, joka liittyy myös YK:n Kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 12. Toimitamme jo nyt tilauksia yrityksiltä, joiden toiminta toteuttaa kiertotalouden periaatteita. Näemme tulevaisuudessa paljon potentiaalia siinä, kuinka me logistiikka-alan asiantuntijoina voimme olla tukemassa yhteiskunnan kiertotaloutta. Käymme tiiviitä keskusteluja kauppiaiden ja muiden teollisuuden toimijoiden kanssa siitä, kuinka voimme suunnitella pakkaukset vieläkin paremmin esimerkiksi käyttämällä oikeita pakkausmateriaaleja ja vähentämällä “tyhjää tilaa”.

Henkilökohtainen kasvu

Työ Budbeella antaa sinulle elämänkokemusta. Budbee tarjoaa sosiaalisen ympäristön, jossa työskennellään tiimeissä eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Monet viihtyvätkin meillä pitkään. Tarjoamme hyviä aloitustason työpaikkoja, joihin ei tarvita aikaisempaa työkokemusta, sekä vaativampia asemia, jotka pitävät sisällään merkittävää vastuuta.

Rohkaisemme työtovereitamme oma-aloitteisuuteen ja olemme iloisia siitä, että moni haluaa jatkaa omaa henkilökohtaista kasvuaan meidän yrityksessämme. Me Budbeella arvostamme tarmoa, sitoutuneisuutta ja asiakaskeskeistä asennetta. Henkilöstömme on meille keskeisin ja tärkein osa toimintaamme ja arvostamme heitä suunnattomasti. Haluaisitko tutustua osaan Budbeelaisista hiukan paremmin?

Katso kaikki avoimet työpaikat täältä

Tarvitsetko apua?

Löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää täältä

Budbee round logo