Socialt ansvar

The Sociale Søjler

Ordentlige arbejdsvilkår

Budbee ville ikke være, hvor vi er i dag, uden de fantastiske mennesker, der arbejder på vores kontorer og terminaler, samt chaufførerne ansat af vores kurerpartnere. Vi stræber efter at tilbyde fair arbejdsforhold, uanset om du arbejder fuldtid, deltid eller et par timer her og der. Vi stræber efter at tilbyde et sikkert og udviklende miljø for både Budbee-medarbejdere og chauffører ansat gennem professionelle kurerfirmaer. Vi gennemfører regelmæssige medarbejderundersøgelser på vores kontorer og terminaler og gennemgår og reviderer vores kurerpartnere.

 

Socialt bidrag

I 2021 havde Budbee omkring 400 ansatte og bidrog til jobskabelse og skatteindtægter. Vi er også en aktiv stemme i samtalen om den moderne by og diskuterer, hvordan vi kan muliggøre en praktisk og bæredygtig livsstil for så mange mennesker som muligt. Vi hjælper forbrugerne med at træffe bæredygtige valg ved at være gennemsigtige og ærlige. Det, vi erklærer, kan vi vise, at vi gør.

 

Inklusion og diversitet

Det er en oplevelse for livet at arbejde for Budbee. Vi tilbyder et socialt miljø hvor du samarbejder med folk fra alle samfundslag, og mange vælger at blive hos os længe.

 

Budbee bidrager til adskillige af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling mod 2030

FNs Verdensmål 8, anstændige jobs og økonomisk vækst

Budbee bidrager til dette mål ved at tilbyde ordentlige arbejdsforhold og transparent information både for vores direkte medarbejdere og dem, der arbejder for vores forretningspartnere. Vi regulerer, hvilken type arbejdskontrakter der godkendes, og har systemer der sikrer, at dette overholdes.

Decent growth and economic growth
FNs Verdensmål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund

Budbee bidrager til dette mål ved blandt andet at arbejde aktivt med overgangen til ikke-fossile brændstoffer og planlægge ruter på en optimal måde for at undgå unødige transporter.

Sustainable cities and communities
FNs Verdensmål 12, ansvarligt forbrug og produktion

Budbee bidrager til dette mål ved at tilbyde et mere bæredygtigt forbrugsmønster gennem vores bæredygtige leveringstjenester. Vi har C2C-partnere, der muliggør et mere bæredygtigt forbrug og bidrager til den cirkulære økonomi.

Responsible consumption and production

Ordentlige arbejdsvilkår

Betingelser og anbefalinger

Vi bestræber os på at tilbyde fair arbejdsforhold, uanset om du arbejder fuldtid, deltid eller et par timer her og der. Budbees egne medarbejdere arbejder på kontorerne og i terminalerne. Chauffører bliver ikke ansat af Budbee, da de arbejder for professionelle kurerer. Vi er stolte over og glade for at have samarbejdet med disse virksomheder gennem længere tid.

Vi arbejder løbende med at vurdere og udvikle de aftaler, vi har med vores partnere, og vi har til hver en tid ret til at revidere vores kurerer. Vi tilbyder en whistleblower-ordning, hvor de anonymt kan anmelde problemer, og vi afbryder kontrakter med kurerer, der ikke overholder vores adfærdskodeks eller andre betingelser.

Code of Conduct

Ansættelsesformer

Vi kræver, at alle, der arbejder for Budbee, får rimelige, sikre og gode arbejdsvilkår og ansættelsesformer. Godkendte ansættelsesformer:
- Traditionel arbejdsgiveransættelse - Godkendt
- Bemanding - Godkendt
- Selvstændig ansættelse ("gig-økonomi") - Ikke godkendt

Godkendte ansættelsesformer:
- Fastansat - fuldtidsjob
- Fastansat - deltidsarbejde
- Midlertidig ansættelse - fuldtidsarbejde
- Midlertidig beskæftigelse - deltidsarbejde

Straffe og bøder

Budbee tillader ikke lønfradrag eller lignende straffe eller bøder for vores egne eller Partnernes* medarbejdere (herunder chauffører) som en sanktion i en disciplinærsag i forbindelse med en aftale med Budbee, undtagen (i) når det er reguleret af en kollektiv overenskomst eller er lovligt tilladt og påkrævet i henhold til gældende lovgivning, eller (ii) i tilfælde af fart- eller parkeringsbøder, hvor disse kan spores til Partnernes medarbejdere (herunder chauffører).

* se definitionen nedenfor under afsnittet Ansættelsesformer"

Arbejdsmiljø

Hos Budbee tolerer vi ikke diskrimination eller dårlige arbejdsforhold. Uanset kønsidentitet, etnicitet, handicap, religion, seksuel orientering eller alder, skal alle føle sig inkluderede og sikre på deres arbejdsplads.

For at blive Budbee-bud, skal du have følgende:
 • Køretøjer med 4-18 kubikmeter last
 • Transportoperatørs ansvarsforsikring
 • Kommerciel fragtlicens
 • F-skat (fragtfirma)
 • Køretøjer drevet af genanvendelig diesel (HVO100) og el
 • Skriv under på Budbees Code of Conduct
 • Normalt ≥ 10 køretøjer i flåden
 • Lad Budbee foretage revisioner
 • Budbee overvåger løbende de grundlæggende virksomhedskrav via overvågningstjenester.
Krav - Arbejdsvilkår for kurerer

Dette dækker arbejdsvilkårene for chauffører, der kører køretøjer, som kræver op til B-kørekort autorisation:

 • Ansættelsesformer som anført ovenfor og "Lovpligtige godkendte ansættelsesformer"
 • Arbejdstid og hvileperioder i henhold til lovgivningen
 • Budbees krav til Code of Conduct, herunder Budbees ret til at foretage revisioner af kureren i henhold til ovenstående områder
 • Whistleblower-hotline for chauffører med tilknytning til Budbee
Samfundsmæssigt bidrag

Budbee bidrager til FNs Verdensmål 8, anstændige jobs og økonomisk vækst, ved at levere bæredygtig økonomisk vækst og produktiv beskæftigelse i fem lande. Ved at beskæftige over 500 mennesker, bidrager Budbee til jobskabelse og skatter til regeringerne. Vi støtter også lokale leverandører på de forskellige markeder - hvilket bevarer beskæftigelsesniveauet i den lokale kontekst.

Budbee bidrager til FNs Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, ved at mindske byernes miljøpåvirkning og forbedre luftkvaliteten ved at skifte til vedvarende diesel, HVO100 og elektriske køretøjer. Derudover forsyner vi byboerne med bæredygtig logistik og implementerer rene last-mile-løsninger ved hjælp af HVO100 og elbiler.

Vi er en aktiv stemme i samtalen om den moderne by og diskuterer, hvordan vi kan muliggøre en bekvem og bæredygtig livsstil for så mange mennesker som muligt. Vi ser e-handel som en given ingrediens i denne opskrift og udvikler vores tjenester med dette for øje. Som aktør i e-handelssektoren mener vi, at vi kan have en indflydelse ved at se på nye måder at arbejde med affaldshåndtering og genbrug på og dermed bidrage til Verdensmål 12. Allerede i dag leverer vi pakker til virksomheder inden for cirkulær økonomi. Fremadrettet ser vi et stort potentiale for, hvordan vi som logistikkeksperter kan være involverede i planlægningen af cirkulære strømme i samfundet. Vi er i tæt dialog med handlende og andre aktører i branchen om, hvordan vi kan arbejde med mere intelligent emballage, f.eks. ved at bruge passende materialer og begrænse 'dødvægt'.

Personlig vækst

Det er en oplevelse for livet at arbejde for Budbee. Vi tilbyder et socialt miljø hvor du samarbejder med folk fra alle samfundslag, og mange vælger at blive hos os længe. Vi tilbyder gode stillinger på startniveau, og beder ikke om tidligere erfaring. Derudover har vi masser af kvalificerede jobs med betydeligt ansvar. Vi opfordrer vores medarbejdere til at tage initiativ, og det glæder os, at der er så mange, der vælger at vokse sammen med os. Vi sætter pris på motivation, engagement og en service-minded tilgang.

Uden vores medarbejdere kom vi ingen vegne, og vi sætter stor pris på dem. Kunne du tænke dig at lære nogle af vores Budbees bedre at kende?

Se ledige stillinger her

Brug for hjælp?

Find svar på oftest stillede spørgsmål.

Læs mere her

Budbee round logo