Bæredygtighed hos Budbee

Vores filosofi

Vores fokus på bæredygtighed er ikke bare en PR-manøvre, det er en langsigtet investering i fremtiden.

For vores egen skyld, for vores forbrugeres skyld og for planetens skyld. Vi er altid på udkig efter måder at forbedre vores forretning på med nye og innovative løsninger. Vi er også parate til at acceptere højere omkostninger for at muliggøre forbedringer, der gavner bæredygtigheden langsigtet. 

Uanset om vi tilbyder vores kurerpartnere rabat på HVO100, investeringer i solpaneler, udnytter vores tekniske ekspertise til at optimere ruter og fyldningsgrader eller samarbejder med fragtcykelkurerer. Det er afgørende at sikre, at vi har et sikkert og givende arbejdsmiljø for vores medarbejdere og de chauffører, der er ansat af kurerfirmaer og det er en del af vores langsigtede engagement i at være en bæredygtig virksomhed.

Instabee Sustainability Report 2022

Læs mere

Budbee bidrager til adskillige af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mod 2030

Affordable and clean energy
FNs Verdensmål 7, bæredygtig energi

Mål 7.2: "Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt". Budbee bidrager til dette mål ved at investere i - og producere vedvarende energi med vores solpaneler. Vi investerer også i ladestationer til elbiler.

Decent growth and economic growth
FNs Verdensmål 8, anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8.5 og 8.8: "Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle". "Beskyttelse af arbejdstagers rettigheder og fokus på at skabe sikre og trygge arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere".

Budbee bidrager til dette mål ved at levere bæredygtig økonomisk vækst, produktiv beskæftigelse i fem lande og anstændigt arbejde. Desuden beskytter Budbee arbejdstagerrettigheder og tilbyder sikre og trygge arbejdsmiljøer.

Sustainable cities and communities
FNs Verdensmål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11.6: "Inden 2030 skal byernes negative miljøpåvirkning pr. person reduceres, f.eks. ved at være særlig opmærksom på luftkvalitet og behandling af kommunalt og andet affald".

Budbee bidrager til dette mål ved at mindske byernes miljøpåvirkning og forbedre luftkvaliteten gennem anvendelse af bæredygtig diesel (HVO100) og el.

Responsible consumption and production
FNs Verdensmål 12, ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12.2 og 12.5: "Senest i 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcerne".
"Senest i 2030 skal affaldsmængden reduceres betydeligt ved hjælp af foranstaltninger til forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse af affald".

Budbee bidrager til dette mål ved at tilbyde et mere bæredygtigt forbrugsmønster gennem vores leveringstjenester. Vi har C2C-handelspartnere, der muliggør et mere bæredygtigt forbrug og bidrager til den cirkulære økonomi.

Climate action
FNs Verdensmål 13, klimaindsats

Mål 13.2: "Integrere klimaændringsforanstaltninger i nationale politikker, strategier og planlægning".

Budbee bidrager til dette mål ved at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer ved at benytte bæredygtig diesel og el til transport. Derudover måler vi vores årlige CO2-fodaftryk og kompenserer for vores påvirkning på områderne 1-3. Denne kompensation sker sammen med vores partner, Lune.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Miljø

Transport er et vigtigt aspekt af vores virke med e-handel. Dette gør det til en vigtig del af vores bæredygtighedsstrategi at gøre brug af tekniske løsninger og innovative byggemetoder.

Læs mere

Socialt ansvar

Budbee ville ikke være, hvor vi er i dag uden de fantastiske mennesker, der arbejder på vores kontorer og terminaler, samt chaufførerne ansat af vores kurerpartnere. Vi stræber efter at tilbyde fair arbejdsforhold, uanset om du arbejder fuldtid, deltid eller et par timer her og der.

Læs mere

Brug for hjælp?

Find svar på de ofte stillede spørgsmål.

Læs mere her

Budbee round logo