Hållbarhet på Budbee

Vår filosofi

Vårt fokus på hållbarhet är inte bara en PR-manöver, utan en långsiktig investering för framtiden. För vår skull, för våra konsumenters skull och för planetens skull. Vi letar alltid efter sätt att förbättra vår verksamhet med nya och innovativa lösningar, och vi är beredda att ta högre kostnader för att möjliggöra förbättringar som gynnar hållbarhet på lång sikt.

Vare sig det handlar om att erbjuda våra åkeripartners rabatterad HVO100, investera i solpaneler, utnyttja vår tekniska expertis för att optimera rutter och fyllnadsgrad eller samarbeta med åkerier som kör med elcyklar. Att se till att vi har en säker och givande arbetsmiljö för våra anställda och de chaufförer som är anställda av åkerier är avgörande och en del av vårt långsiktiga åtagande att vara ett hållbart företag.

Instabee Sustainability Report 2022

Läs här

Budbee bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030

Affordable and clean energy
FN:s hållbarhetsmål 7, tillgänglig och förnybar energi

Mål 7.2: "Senast 2030 ska andelen förnybar energi i den globala energimixen öka väsentligt". Budbee bidrar till detta mål genom att investera i - och producera - förnybar energi via solpaneler. Vi investerar också i laddningsstationer för elfordon.

Decent growth and economic growth
FN:s hållbarhetsmål 8, Bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8.5 och 8.8: "Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning och bra arbetsvillkor för alla". "Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare". Budbee bidrar till detta mål genom att leverera hållbar ekonomisk tillväxt, produktiv sysselsättning i fem länder och bra arbetsvillkor. Dessutom månar Budbee om arbetstagarnas rättigheter och erbjuder trygga och säkra arbetsmiljöer.

Sustainable cities and communities
FN:s hållbarhetsmål 11, Hållbara städer och samhällen

Mål 11.6: "Senast 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, till exempel genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet och behandling av kommunalt och annat avfall". Budbee bidrar till detta mål genom att förbättra luftkvaliteten - något som möjliggörs av att använda förnybar diesel (HVO100) och el.

Responsible consumption and production
FN:s hållbarhetsmål 12, ansvarsfull konsumtion och produktion

Mål 12.2 och 12.5: "Senast 2030 ska vi uppnå en hållbar och effektiv användning av naturresurser". "Senast 2030 avsevärt minska avfallsmängden genom åtgärder för att förebygga, minska, återvinna eller återanvända avfall". Budbee bidrar till detta mål genom att erbjuda ett mer hållbart konsumtionsmönster genom våra leveranstjänster. Vi har C2C-handlare som möjliggör en mer hållbar konsumtion genom återanvändning och därmed bidrar till den cirkulära ekonomin.

Climate action
FN:s hållbarhetsmål 13, klimatåtgärder

Mål 13.2: "Integrera klimatförändringsåtgärder i nationell politik, strategier och planering". Budbee bidrar till detta mål genom att använda förnybar diesel och el i våra transporter. Dessutom mäter vi vårt årliga CO2e-avtryck och kompenserar för vår påverkan inom scope 1-3. Denna kompensation sker tillsammans med vår partner Lune.

Hur vi arbetar med hållbarhet

Miljö

Vi erbjuder transportlösningar till e-handlessektorn och vet att vi därigenom påverkar miljön - men också har möjlighet att förändra till det bättre. Vi arbetar aktivt med att nyttja tekniska lösningar och nya idéer för att minska den negativa påverkan av vår verksamhet.

Läs mer

Social hållbarhet

Budbee skulle inte vara där vi är idag utan de fantastiska människor som arbetar på våra kontor och terminaler och de förare som arbetar hos våra åkeripartners. Vi strävar efter att erbjuda rättvisa arbetsvillkor, oavsett om du jobbar heltid, deltid eller några timmar i veckan.  

Läs mer

Behöver du hjälp?

Hitta svaret på de vanligaste frågorna.

Läs här

Budbee round logo