Privacy Center

Ditt förtroende är viktigt för oss. Budbee arbetar för att skydda en av dina viktigaste tillgånar: din personliga data.

Budbees dataskyddsprinciper

Transparens

Vi berättar tydligt och klart om vilken data vi samlar in från våra användare, vad vi använder den till och varför det är viktigt.

Respekt & tillit

Dessa koncept menar vi är tätt sammanlänkade och de reflekterar en grundläggande övertygelse som har guidat oss i våra beslut allt sedan start och kommer att göra det in i framtiden. När konsumenter använder våra tjänster, anförtror de oss med sin personliga data och det är vårt ansvar att upprätthålla det förtroendet.

Syfte

Vi samlar bara in det vi har behov av. Vi tar bara in minsta möjliga mängd personlig data och använder den för godkända och lagliga syften.

Valfrihet

Vi ger användare tydliga dataskyddsval och system som gör det enkelt för dem att hantera sin data. Användare har kontroll över hur deras personliga data samlas in, används och delas.

Kontroll

Varje användare kan se den personliga data som de har delat med oss vid varje given tidpunkt och i vilket syfte. De har möjlighet att granska, flytta eller ta bort sin data.

Ansvarighet

Att respektera våra användares privatliv omfattar att skydda detas data. Därför inkluderar vi dataksyddsaspekter i våra tjänster. Från koncept till lansering så är dataskydd en viktig del i att skapa erbjudanden i världsklass.

Vanliga frågor

Delar Budbee min data med någon?
Vad är ett Budbee-konto?
Kan jag uppdatera min personliga information?

Behöver du hjälp?

Hitta svaret på de vanligaste frågorna.

Läs här

Budbee round logo