Carrier Agnostic Box

Budbee erbjuder även andra distributörer att leverera paket till vårt omfattande skåpnätverk (idag har omkring 4,5 miljoner svenskar en Budbee Box inom promenadavstånd och totalt når vi omkring 9 miljoner svenskar). Genom att välja att leverera paket till en Budbee Box blir du del av en hållbar leveranskedja som alltid har slutkunden i fokus. Vi vet att handlare som erbjuder Budbee i utcheckningen ökar den genomsnittliga kundkorgsstorleken och återköpsgraden och jobbar nära våra e-handelspartners för att ständigt förbättra erbjudandet. 

Distributörer som vill leverera till vårt nätverk av paketskåp får också en enklare process genom att lämna varorna i en av våra terminaler varifrån Budbee tar över leveransansvaret. Budbees terminal blir på så vis en konsolideringshub utanför stadskärnan.

Tre anledningar varför vi tror så mycket på den här modellen:

1. Enkelhet

Med en lösning för flera åkerier kan skåpen fyllas vid ett besök istället för flera. Det betyder mindre spring hos lokalägare och en enklare process för transportörerna. Vi investerar också stora resurser i att bygga ett så användarvänlig gränssnitt som möjligt och gör det på så vis enklare för kunderna att både hämta och returnera paket.

2. Miljöhänsyn

Genom att lämna paketen i en konsolideringshub minskas antalet fordon som kör in till städerna vilket ger mindre trängsel och avgaser samt ett bättre nyttjande av fordonen. Genom ett mer optimerat transportflöde kan vi säkra att varje krona som läggs på fordon och bränsle faktiskt ger maximal nytta. Från konsolideringshuben görs transporterna med fossilfritt bränsle och stöds av modern teknik som säkrar ruttoptimering och effektiv körning.

3. Arbetstillfällen

Den avgift vi tar ut täcker värdeskapandet från det att paketet lämnas i konsolideringshuben, via sortering och hela vägen ut till skåp. Och vi ställer krav på ersättningsnivåer, OB-tillägg, försäkring, mm och erbjuder en visselblåsarfunktion och medarbetarundersökningar. Vår modell tar ansvar för att terminalarbetare och förare får justa villkor. Det menar vi är det enda långsiktigt hållbara.

Vill du veta mer

om hur vi jobbar med hållbarhet?

Läs mer