Budbee gaat fossielvrij

Als logistiek bedrijf staat transport - uiteraard - aan de kern van onze bedrijfsvoering. En dat moet zo efficiënt mogelijk verlopen. We willen de kosten laag houden zonder in te leveren op de kwaliteit van onze service, de impact op het klimaat, of de ervaring die we de consument geven. Het gebrek aan infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen is een uitdaging voor ons. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van fossielvrije brandstoffen in de steden waarin we opereren. Desondanks werken we hard om ons fossielvrije wagenpark verder uit te breiden en onze doelen voor een volledig fossielvrij wagenpark te behalen.

We kijken continu naar innovaties om deze doelen te behalen, en vandaag de dag hebben we al speciale fietsen voor fossielvrije bezorgingen in Nederland en Scandinavië. We hebben ook meerdere ambitieuze initiatieven gelanceerd om onze koeriers te ondersteunen in hun transitie naar fossielvrije bezorgingen. We zien onze groei en marktpositionering als een grote kans om een voortrekkersrol voor een meer duurzame toekomst te vervullen.

We houden de ontwikkelingen rondom elektrische vrachtwagens nauwlettend in de gaten en willen verder investeren in ons elektrische wagenpark. Wij geloven dat innovatie op dit gebied het fundament is onder het reduceren van onze impact op het milieu alsook voor onze relaties met klanten. Vandaag zetten we al zoveel mogelijk trucks met fossielvrije brandstoffen in. En we hebben ambitieuze doelen gesteld om volledig fossielvrij te opereren. Al in 2020, verwachten we de meerderheid van onze bezorgingen fossielvrij uit te kunnen voeren. Kijken we verder in de toekomst, dan denken we GROOT. In 2022 moeten 100% van alle Budbee bezorgingen fossielvrij zijn! Een hele uitdaging, maar we gaan het halen!

Zelf ideeën of suggesties die wij kunnen doen om meer bij te dragen aan een duurzame toekomst?
Laat het ons weten!

Neem contact op!