Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Drie sociale pijlers

Goed werk

Budbee zou niet zijn waar we nu zijn zonder de fantastische mensen die in onze kantoren en terminals werken en de chauffeurs die in dienst zijn bij onze koerierspartners. We streven naar eerlijke arbeidsvoorwaarden, of je nu fulltime werkt, parttime, of slechts enkele uren per week. We streven naar een veilige en gezonde omgeving voor zowel Budbee-medewerkers als chauffeurs in dienst van professionele koeriersbedrijven. We voeren regelmatig werknemersonderzoeken uit op onze kantoren en terminals en evalueren onze koerierspartners.

 

Sociale bijdrage

In 2021 telde Budbee meer dan 400 werknemers en droeg daarom bij aan het creëren van banen en belastinggeld. We zijn daarnaast een actieve stem in het gesprek over de moderne stad en denken mee over hoe we kunnen bijdragen aan een comfortabele en duurzame levensstijl voor zoveel mogelijk mensen. Budbee helpt de consument om duurzame keuzes te maken door transparant en eerlijk te zijn. Wat we zeggen te doen, kunnen we aantonen.

 

Inclusie en diversiteit

Werken bij Budbee geeft je ervaring voor het leven. We bieden een sociale omgeving waarin je samenwerkt met mensen van verschillende achtergronden en werknemers die lang bij ons blijven.

 

Budbee draagt bij tot verschillende VN-doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling voor 2030

VN SDG-doelstelling 8, Fatsoenlijk werk en Economische groei

Budbee draagt bij aan dit doel door het bieden van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duidelijke informatie, voor zowel onze directe medewerkers, als voor mensen die voor onze business partners werken. Wij regelen welke arbeidscontracten worden goedgekeurd en hebben controles om ervoor te zorgen dat dit wordt nageleefd.

Decent growth and economic growth
VN SDG-doelstelling 11, Duurzame steden en Gemeenschappen

Budbee draagt bij aan dit doel door bijvoorbeeld actief mee te werken aan de overgang naar niet-fossiele brandstoffen en door routes optimaal te plannen om onnodig transport te vermijden.

Sustainable cities and communities
VN SDG-doelstelling 12, Verantwoorde Consumptie en Productie

Budbee draagt bij aan dit doel door een duurzamer consumptiepatroon aan te bieden via onze duurzame bezorgdiensten. Wij hebben C2C merchant partners die duurzamere consumptie mogelijk maken en bijdragen aan de circulaire economie.

Responsible consumption and production

Goed werk

Termen en aanbevelingen

Wij streven naar eerlijke arbeidsomstandigheden, ongeacht of je fulltime, parttime of slechts enkele uren per week werkt. Onze medewerkers werken in kantoren en terminals. Chauffeurs zijn niet in dienst van Budbee, maar werken voor professionele koeriersbedrijven. Wij zijn trots en blij dat wij al lange tijd een goede samenwerking hebben met deze bedrijven.

Wij werken continu aan de evaluatie en ontwikkeling van onze samenwerkingsovereenkomsten en kunnen onze koeriers op elk gewenst moment controleren. We bieden een meldpunt waar ze anoniem problemen kunnen aangeven en contracten kunnen beëindigen als koeriers onze gedragscode of andere belangrijke voorwaarden schenden.

Gedragscode

Om koerier bij Budbee te worden, heb je het volgende nodig:
  • Voertuigen met 4-18 kubieke meter ladingruimte
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vervoerders
  • Commerciële vrachtvergunning
  • F-tax (een vrachtbedrijf)
  • Voertuigen die rijden op hernieuwbare diesel (HVO100), elektrisch of (elektrische) fietsen
  • Onderteken Budbee's Gedragscode
Minimumarbeidsvoorwaarden - wegvervoerders

Onze tansportpartners moeten zich houden aan de Nederlandse wet en de bijbehorende collectieve arbeidsovereenkomst (o.a. arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid).

Onze koerier- en transportpartners hebben chauffeurs in dienst en moeten daarom aangesloten zijn bij de FNV voor “Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen” (“FNV transport”). In onze overeenkomsten eisen wij dat koeriers deze cao volgen en betalen wij overeenkomend. De cao bepaalt onder meer het uurloon voor chauffeurs, pensioen, overwerk en onregelmatige werktijden.

Werkomstandigheden

Bij Budbee hebben we zero tolerance beleid voor discriminatie of slechte werkomstandigheden. Iedereen die bij Budbee werkt, ongeacht geslacht, geslachtsidentiteit, etnische afstamming, handicap, religie, seksuele geaardheid of leeftijd, moet zich in zijn of haar werkomgeving begrepen en veilig voelen.

Sancties en boetes

Budbee staat geen salarisinhoudingen of soortgelijke straffen of boetes toe voor eigen medewerkers of medewerkers van Partners (inclusief chauffeurs) als disciplinaire straf in verband met een overeenkomst met Budbee, behalve (i) wanneer dit geregeld is in een collectieve arbeidsovereenkomst of wettelijk is toegestaan en vereist door de toepasselijke wetgeving, of (ii) in geval van snelheidsovertredingen of parkeerboetes wanneer deze kunnen worden herleid tot het personeel van de Partner (inclusief chauffeurs).

Bijdrage aan de samenleving

Budbee draagt bij aan deze VN SDG-doelstelling 8, Fatsoenlijk Werk & Economische Groei, door het leveren van duurzame economische groei en productieve werkgelegenheid in vijf landen. Door meer dan 500 mensen in dienst te hebben, draagt Budbee bij aan het creëren van banen en belastingen voor overheden. We ondersteunen ook lokale leveranciers in de verschillende markten - waardoor de werkgelegenheid in de lokale context behouden blijft.

Budbee draagt bij aan VN SDG-doelstelling 11, Duurzame Steden & Gemeenschappen, door de milieu-impact van steden te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren door over te schakelen op hernieuwbare diesel, HVO100 en elektrische voertuigen. Daarnaast voorzien we de stedelijke bevolking van duurzame logistiek en implementeren we schone last-mile oplossingen met behulp van HVO100 en elektrische auto's.

Wij zijn een actieve stem in het gesprek over de moderne stad, discussiërend over hoe we een comfortabele en duurzame levensstijl voor zoveel mogelijk mensen mogelijk kunnen maken. Wij zien e-commerce als een belangrijk onderdeel en ontwikkelen onze diensten met vanuit die gedachte. Als speler in de e-commerce sector geloven we dat we een impact kunnen hebben door te kijken naar nieuwe manieren van werken met afvalbeheer en hergebruik, en zo bij te dragen aan SDG-doelstelling 12. Nu al bezorgen we pakketten aan bedrijven die meewerken aan een circulaire economie. In de toekomst zien we een groot potentieel voor hoe we als logistieke experts betrokken kunnen zijn bij de planning van circulaire stromen in de samenleving. We zijn in nauw overleg met partners en andere spelers in de industrie over hoe we kunnen werken met intelligentere verpakkingen, bijvoorbeeld door geschikt materiaal te gebruiken en het vervoeren van "lucht" kunnen beperken.

Een reis naar persoonlijke groei

Werken bij Budbee geeft je ervaring voor het leven. Budbee biedt een sociale omgeving waarin je in teams werkt met mensen van verschillende achtergronden en veel vaste krachten. We bieden goede instapfuncties zonder dat je werkervaring nodig hebt, maar ook gekwalificeerde functies met veel verantwoordelijkheid. We moedigen onze medewerkers aan om initiatief te nemen en zijn blij dat zovelen ervoor hebben gekozen om hun groeitraject bij ons voort te zetten. Bij Budbee waarderen we gedrevenheid, betrokkenheid en een klantgerichte instelling. Onze mensen zijn het meest essentiële en vitale onderdeel van ons bedrijf en we waarderen hen enorm. Wil je een aantal van onze Budbees wat beter leren kennen?

Bekijk hier alle openstaande vacatures

Hulp nodig?

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen

Lees het hier

Budbee round logo