Visselblåsning på Budbee

Budbee arbetar för att bekämpa korruption, penningtvätt och andra allvarliga missförhållanden inom vår verksamhet. En viktig del av det arbetet består i att tillhandahålla lämpliga kanaler där misstänkta missförhållanden kan rapporteras på ett sätt som är tryggt och säkert för den personen som rapporterar. Genom vår visselblåsartjänst, tillgänglig via en extern plattform, kan Budbees personal konfidentiellt rapportera misstänkta brott mot lag eller affärsetik, och andra allvarliga missförhållanden. Detta ger Budbee möjligheten att förhindra och korrigera otillbörlig aktivitet inom vår organisation.

Visselblåsartjänsten är tillgänglig för och kan användas av dig som tillhör någon av följande kategorier av personer inom Budbee:

 • Anställd
 • Tidigare anställd
 • Bemanningspersonal
 • Arbetssökande
 • Konsult
 • Praktikant
 • Varje annan person som arbetar under kontroll och ledning av Budbee, eller
 • Aktieägare eller person som tillhör Budbees förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera missförhållanden inom Budbee som avser:

 • redovisning, intern redovisningskontroll, revision, mutor eller andra ekonomiska brott;
 • allvarliga överträdelser av Budbees Code of Conduc; och 
 • andra allvarliga missförhållanden som rör Budbees vitala intressen, individers liv och hälsa, skydd av miljön eller transportsäkerhet.

Om rapporten avser en person får visselblåsartjänsten endast användas om rapporten avser nyckelpersoner eller personer i ledande ställning inom Budbee.

Rapporter hanteras konfidentiellt av Budbees utsedda visselblåsningskommitté. Tillgång till rapporter och meddelanden som tas emot via visselblåsartjänsten är strikt begränsad. Visselblåsningskommittén avgör om och hur en rapport ska utredas och i förekommande fall eskaleras.

Det finns inga repressalier för den som rapporterar ett missförhållande, men om det gör att du känner dig mer trygg kan du rapportera anonymt.

För mer information och lämna en rapport

Klicka här