Vårt sociala ansvar

Teknisk innovation och kundfokus är kärnan i vår verksamhet men nyckeln till vår framgång är det fina samarbetet med våra medarbetare och partners. Vi ser till att kunder får den bästa tänkbara upplevelsen när de använder vår tjänst. Vi är stolta över att ha så många medarbetare som arbetar hårt varje dag för att säkerställa att vi aldrig kompromissar med kundupplevelsen. 

Arbetsmiljö

Hos Budbee råder nolltolerans mot diskriminering och dåliga arbetsförhållanden. Alla på Budbee, såväl medarbetare som inhyrd personal, förare och underleverantörer, ska oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, nationalitet, funktionalitet, religion, sexuell läggning eller ålder ska känna sig inkluderade och trygga i sitt arbete hos oss.

Budbee strävar alltid efter att erbjuda en god arbetsmiljö med låg personalomsättning och bra stämning. I samråd med externa konsulter har Budbee gjort ytterligare satsningar för att säkerställa att så är fallet.  Vi styr och leder detta arbete med utgångspunkt i vår Arbetsmiljöhandbok och vår Arbetsmiljöpolicy och vi har satt strukturer för ansvar och uppföljning.

Om du som medarbetare önskar ta del av samtliga dokument, vänligen vänd dig till din närmaste chef eller HR. Alla dokument finns tillgängliga för dig som medarbetare i vår digitala Employee handbook.

Arbetsmiljöpolicy

En personlig tillväxtresa

Att jobba på Budbee ger dig kunskaper och erfarenheter för livet. Budbee erbjuder en social miljö där du får jobba i team med människor med vitt skilda bakgrunder och många väljer att stanna länge hos oss. På Budbee får du både kollegor med många års arbetslivserfarenhet och sådana som kommer direkt från skolan. Vi tillhandahåller såväl bra instegsjobb som kvalificerade tjänster med stort eget ansvar och uppmuntrar alla att ta för sig och växa med oss. På Budbee värdesätter vi driv, engagemang och en attityd med kunden i fokus.

Läs mer här!

Villkor och rekommendationer

Vi månar om att alla ska ha skäliga villkor, oavsett om man jobbar heltid, deltid eller några extra timmar när det passar. Budbee har egna anställda på våra kontor och i våra terminaler. Budbee äger inga egna fordon som används för distribution och har inga förare anställda utan samarbetar långsiktigt med professionella åkerier. Vi är stolta och glada över att ha nära och positiva samarbeten med dessa bolag över lång tid. Trots att Budbee inte anställer förare själv värnar Budbee genom strikta och tydliga krav på sina underleverantörer om de anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor där.

För att säkerställa god kvalitet och schyssta arbetsvillkor för förare arbetar vi löpande med att se över och utveckla våra avtal och har en uttalad möjlighet att auditera åkeriernas verksamhet. Vi genomför också regelbundna medarbetarundersökningar bland förarna, erbjuder en visselblåsarfunktion där man anonymt kan rapportera eventuella olägenheter och har möjlighet att säga upp avtal direkt om åkerierna bryter mot vår Code of Conduct, uppsatta minikrav kopplade till arbetsvillkor eller andra för Budbee särskilt viktiga villkor.

Code of Conduct

Krav som ska uppfyllas för att bli åkeripartner

Vi ställer en rad grundkrav på alla åkeripartners

 • Yrkestrafiktillstånd för godstrafik
 • Transportansvarsförsäkring
 • Fordon med 4-18 kubikmeter lastutrymme
 • F-skatt (åkeriföretaget)
 • Fordon som kör fossilfritt (HVO100 eller på el) eller cyklar
 • Vanligen ≥ 10 fordon i flottan
 • Signera Budbees Code of Conduct
 • Låta Budbee genomföra revisioner

Grundläggande bolagskrav övervakas löpande av Budbee via monitoreringstjänster.

Minimikrav arbetsvillkor - åkeriförare 

Åkerier som inte är kollektivavtalsbundna ska erbjuda sina förare (som framför fordon som kräver upp till B-körkortsnivå) följande:
 
 • ≥ 140 SEK/h (ex semesterersättning) 

 • OB-tillägg: 20 SEK/h (efter 19:00 på vardagar)

 • Kvalificerat OB-tillägg: 45 SEK/h (lördag 00:00 – söndag 24:00 samt röda kalenderdagar)

 • Semesterersättning 12%

 • Försäkring (AFA) och extra Tjänstepension (SAF-LO) via Fora

 • Utöver minimilönerna rekommenderas åkerier att erbjuda sina förare en ytterligare prestationsbaserad bonusmodell enligt Budbees riktlinjer

 • Anställningsformer enligt nedan

 • Arbetstimmar, arbetstider och viloregler enligt lag

 • Budbees Code of Conduct gäller, inklusive rätt för Budbee att utföra revisioner av åkerierna bl.a. på ovan nämnda punkter 

Påföljder och böter

Budbee tillåter inga löneavdrag eller liknande påföljder eller böter för våra egna eller Partners* anställda (inklusive förare) som påföljd i ett disciplinärt ärende i relation till ett avtal med Budbee förutom (i) när det regleras via ett kollektivavtal eller är lagligt tillåtet och krävs enligt rådande lag, eller (ii) i händelse av fortkörnings- eller parkeringsböter då dessa kan härledas till Partnerns personal (inklusive förare).

*se definition nedan under avsnittet Anställningsformer

Anställningsformer

Vi har som krav att alla som arbetar för Budbee erbjuds rättvisa, säkra och bra arbetsförhållanden och anställningsformer. Därför kräver vi att våra samarbetspartner, underleverantörer och tredjepartsleverantörer som erbjuder tjänster kopplat till transport, terminalarbete eller annan logistikrelaterad verksamhet för Budbees räkning (“Partners”) använder sig av anställningsformer som faller inom ramen för Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vi accepterar inte att våra Partners använder egenanställning eller vad som ofta kallas "gig-ekonomi" (dvs andra former av engagemang som inte är anställning) när de utför arbete för Budbees räkning. I de fall som våra samarbetspartners i sin tur anlitar underleverantörer kräver vi att bli informerade om (i) att underleverantörer används och (ii) vilka villkor för anställningen som gäller för de individer som utför arbetet. Vi kräver att samma anställningsformer och minimivillkor gäller och tillämpas för våra Partners medarbetare som för våra egna medarbetare. Budbee har rätt att neka användandet av underleverantörer om dessa krav inte möts. Budbee godkänner följande, enligt LAS definierade, anställningsformer:

 • Tillsvidareanställning
 • Tidsbegränsad anställning (vikariat, visstidsanställning, provanställning)

När vi frågar åkerierna

Under våren 2021 skickade vi ut en enkätundersökning till samtliga svenska åkerier i syfte att ge en indikation om vad en typisk Budbee-förare har för bakgrund. Strax under 80% av åkerierna besvarade enkäten och svaren representerar en övervägande majoritet av förarna.

42%

har ingen eller begränsad arbetslivserfarenhet

77%

har utländsk bakgrund

27 år

är genomsnittsåldern

18%

saknar gymnasieutbildning

Vårt finansiella fotavtryck

Varje år genereras stora bidrag till statskassan genom Budbees verksamhet.

Vill du jobba hos oss?

Vi är ett snabbväxande bolag som alltid letar efter nya talanger till teamet. Vi är övertygade om att det du kan göra är viktigare än din bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss och se lediga tjänster? 

Läs mer här!